header

Bel mij!

Veelgestelde vragen

 • Wat is outplacement?

  Outplacement is het voor rekening van de werkgever begeleiden en adviseren van een ontslagen of met ontslag bedreigde werknemer naar een nieuwe baan. Meestal is dit een nieuwe baan buiten de huidige organisatie. Outplacement vraagt een grote mate van zelfwerkzaamheid om met begeleiding en advies van een outplacementcoach, die over een grondige kennis van de arbeidsmarkt beschikt, een nieuwe werkkring te verwerven.

  Outplacement wordt meestal uitgevoerd door een outplacementbureau. InterTransfer is een outplacement bureau met hoofdvestiging in Arnhem. Ons werkgebied beslaat hoofdzakelijk de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht. InterTransfer voert zowel individuele als groepsgewijze outplacementtrajecten uit.

 • Wat is re-integratie eerste spoor?

  Re-integratie van het eerste spoor gaat over zieke werknemers die bij hun eigen bedrijf worden gere-integreerd.

 • Wat is re-integratie tweede spoor?

  Re-integratie van het 'tweede spoor' vindt plaats als uw werknemer wegens ziekte/ arbeidsongeschiktheid niet meer aan de slag kan blijven binnen uw organisatie.

 • Wat is re-integratie?

  Re-integratie is het proces van (weer) aan het werk gaan na een periode van niet werken. Bijvoorbeeld als een persoon werk zoekt vanuit een uitkering. Of als een persoon door een handicap of ziekte niet kon werken, maar nu weer (gedeeltelijk) aan de slag kan.

 • 10 tips om namen beter te onthouden

  • Denk goed na wat je wilt bereiken en begin hier dan over te praten.
  • Denk dieper en verder. Wat doet de buurman voor werk? En tante Truus? Jouw netwerk is veel groter en interessanter dan je denkt.
  • Bereid netwerkgesprekken goed voor.
  • Jouw netwerk moet je onderhouden. Als je eenmaal goede contacten hebt gelegd, informeer deze mensen dan regelmatig over de voortgang. Vraag altijd nog even naar tips of nieuwe namen. Vergeet niet mensen te bedanken voor het werk dat ze voor je doen, ook al leidt dit nog niet direct tot een baan.
  • Probeer ook bij de ander te achterhalen welk probleem hij/zij heeft en bedenk wie in jouw netwerk daarbij kan helpen. Leg deze verbinding en je bent voor beide partijen van toegevoegde waarde.


  Misschien ben je tijdens ontmoetingen met mensen zeer effectief, maar levert het netwerken te weinig op, omdat je niet in staat bent namen, gezichten en belangrijke informatie goed te onthouden. Train jouw geheugen en jouw netwerk biedt ineens veel meer kansen dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden!


  Tip 1: Maak prioriteit van het onthouden van namen

  Hoe vindt jij het als iemand die je pas één keer hebt gesproken, bij de eerstvolgende ontmoeting nog weet wie jij bent en wat jou bezighoudt? Stel je eens voor hoeveel het voor jouw netwerkactiviteiten zou betekenen als jij dat ook kon!
  Wil jij dit echt verbeteren? Schrijf dan nu meteen op welke voordelen het heeft wanneer jij de namen van mensen die je ontmoet hebt kunt onthouden. Wat zijn de directe voordelen? En wat zijn de voordelen op lange termijn? Bepaal zo wat jou zou kunnen motiveren jouw geheugen voor namen te verbeteren.
  Als het niet lukt om deze twee vragen nú op papier te beantwoorden, dan ben je niet (genoeg) bereid om jouw geheugen te verbeteren en heeft verder lezen geen zin.|


  Tip 2: Zeg eerst dat je het kunt

  Ik hoor het te vaak: "Ik kan geen namen onthouden". Als dat jouw overtuiging is, dan krijg je vanzelf gelijk! Wat wel werkt? Ga eens uit van de mogelijkheid dat het wél kan. Iedere keer dat jij jezelf er op betrapt als je denkt geen namen te kunnen onthouden, denk dan:

  Vanaf nu ga ik er een prioriteit van maken om de naam te onthouden van mensen die ik ontmoet, door me op die persoon te concentreren en goed te luisteren.
  Ik weet dat ik de namen van mensen kan onthouden wanneer ik me erop concentreer en er een prioriteit van maak.
  Ik kan niet is een oordeel en een beperking die je jezelf oplegt. Erken dat jij de keuze hebt!


  Tip 3: Concentreer op het maken van contact

  Door jouw volledige aandacht te schenken aan iemand en je te concentreren op wat hij zegt, verbeter jij vanzelf jouw vermogen om dingen te onthouden. Gebruik concentratievermogen! Het is een krachtig instrument om geheugen te trainen.

  Tip 4: Luister scherp
  Informatie die het ene oor in en het andere oor uitgaat, zal zich nooit een plek in een geheugen verwerven. Als je iemands naam niet hebt gehoord of verstaan, vraag dan meteen of de ander zijn naam wil herhalen. Is de naam erg ongebruikelijk, vraag hem dan desnoods om de naam te spellen. De meeste mensen vinden het alleen maar prettig wanneer je hen zoveel aandacht schenkt.
  Als je jouw vaardigheden om te luisteren aanscherpt, zul je tegelijkertijd het vermogen om dingen te onthouden ontwikkelen. Dat betekent geen extra moeite, dat gaat dan vanzelf.

  Tip 5: De kracht van het herhalen
  Waarschijnlijk heb je vroeger ook de tafels van vermenigvuldiging uit het hoofd geleerd door ze vaak te repeteren. Jaren later kun je al die tafels nog steeds opdreunen. De kracht van het repeteren gebruik je ook om namen te onthouden. Begin er meteen mee bij de eerste kennismaking.

  Bouw op een natuurlijke manier diverse momenten van herhaling in:

  Je ontmoet iemand en deze noemt zijn naam. Dat is de eerste keer.

  • Herhaal de naam als je antwoord geeft: "Hallo Wim, leuk je te ontmoeten".
  • Laat tijdens het gesprek de naam een paar keer op een natuurlijke manier vallen: "Zeg Wim, vertel eens, hoe lang ben je al lid van deze vereniging?"
  • Als Wim een badge draagt, werp er dan een snelle blik op om zijn naam nog eens te zien.
  • Vraag Wim om een visitekaartje en neem even de gelegenheid om het kaartje te bekijken en zijn naam nogmaals te lezen.
  • Noem zijn naam aan het einde van het gesprek nog een keer: "Leuk je gesproken te hebben, Wim. En succes met het marketingproject".
  • Pak bij terugkeer thuis of op kantoor de visitekaartjes en neem deze snel nog een keer door. Laat ieder gesprek nog even de revue passeren.
  • Typ de informatie van de visitekaartjes direct over in jouw adresboekprogramma.
  • Wanneer de ontmoeting om een vervolgactie vraagt, voer die dan direct uit.


  Doordat de naam van de ander in dit scenario negen keer op verschillende manieren terug komt, kun je die naam en bijbehorende informatie later veel gemakkelijker terughalen. Dit proces werkt alleen als je jouw hoofd erbij houdt. Concentreer dus bij elke stap!

  Tip 6: Geef het contact inhoud
  Kom bij de eerste kennismaking in actie en verstevig daarmee onmiddellijk het contact. Die actie kan heel eenvoudig zijn: vraag iemand om zijn visitekaartje en maak op de achterkant een aantekening over het gesprek en dingen die je wilt onthouden. Noteer ook wat je hebt toegezegd en welke vervolgactie jij moet ondernemen.

  Tip 7: Zo snel mogelijk opvolgen
  De kracht van herhaling laat zich opnieuw gelden wanneer je zo snel mogelijk na de eerste ontmoeting (liefst binnen 24 uur) weer contact met de ander zoekt. Een snelle vervolgactie doet de informatie beter beklijven en geeft jou tegelijkertijd de kans nieuwe informatie op te doen. Hoe sneller je gemaakte afspraken nakomt, hoe beter. De ander zal aangenaam verrast zijn en bovendien blijf je zo – positief – in zijn herinnering.

  Tip 8: Associeer iemands naam met iets anders
  Associatie werkt goed, omdat onze hersenen informatie die visueel, dramatisch of emotioneel is, beter kunnen onthouden. Stel, je ontmoet Adriaan en hij is accountant. Visualiseer Adriaan bijvoorbeeld met een rekenmachine in zijn hand. Wanneer jij je wilt herinneren wat Adriaan ook al weer voor de kost doet, roep je dat beeld weer op. Deze techniek werkt nog beter als je een beeld verzint dat buiten alle proporties is. Bijvoorbeeld door hem voor te stellen met een enorme rekenmachine. Of ingebouwd in een kantoor tussen stapels rekenmachines.
  Associeer mensen met de gelegenheid waar je ze hebt ontmoet, hun woonplaats, een groep waartoe ze behoren, het bedrijf waarvoor ze werken of met lichamelijke eigenschappen. Mensen zelf een ezelsbruggetje geven, maakt het hen gemakkelijker om jouw naam te onthouden. Voorbeeld: "Ik ben David Kent. Kent zoals Superman". Of : "Ik ben Peter Rood, zoals de kleur".

  Tip 9: Gebruik alle zintuigen
  Gebruik al jouw zintuigen om informatie tot je te nemen. Daarmee verankert informatie stevig in jouw geheugen.
  Hoe? Kijk mensen goed aan, zodat jij je een sterk beeld van hen kunt vormen. Luister naar de klank van hun stem: is de stem diep, hoog, nasaal of schor? Spreken ze snel of langzaam? Wees bewust van de gevoelens die je ervaart wanneer je iemand ontmoet. Is dat: enthousiast, geïntrigeerd, opgewonden, geïrriteerd, blij of gefrustreerd? Maak fysiek contact door handen te schudden bij de kennismaking en het afscheid. Daarmee activeer je de tastzin. Hoe meer zintuigen je inschakelt, hoe beter je alles kunt onthouden.

  Tip 10: Gebruik een naam
  Gekend worden is belangrijk voor mensen. Één van de manieren waarop jij mensen kunt laten merken dat je hen kent, is door hun naam te gebruiken. Ga maar na hoe jij je zelf voelt, als iemand zich jouw naam herinnert en jou er mee aanspreekt. Voel jij je gezien, gewaardeerd en gerespecteerd? En krijg jij zelf niet meer waardering voor de ander? Dat geldt voor de meeste mensen.

  Erken de mensen in jouw netwerk: gebruik hun naam!


  Bron: Persoonlijk Netwerken voor dummies – Donna Fisher – Addison Wesley

 • 8 tips

  • Gebruik nooit een standaard CV. Stem uw CV af op de functie, de organisatie en de vacaturegegevens.
  • Probeer uw CV te beperken tot twee A4-tjes.
  • Een CV wordt altijd geschreven in "telegramstijl".
  • Vermijd zoveel mogelijk vaktaal die de lezer mogelijk niet kent.
  • Zorg voor een duidelijke lay-out.
  • Uw meest recente ervaringen en opleidingen zijn meestal het belangrijkst. Begin daarmee.
  • Zorg dat uw meest aansluitende verkooppunten opvallen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld wat meer tekst.
  • Gebruik geen afkortingen.
 • Tips: Sollicitatiegesprek

  • Stel u voor met een stevige handdruk
  • Probeer de namen van de personen waarmee u spreekt te onthouden
  • Zorg voor een actieve, maar ontspannen houding
  • Toon enthousiasme en een positieve instelling
  • Houdt oogcontact met de personen uit de sollicitatiecommissie, vooral wanneer zij het woord tot u richten
  • Blijf geïnteresseerd, wat er ook gebeurt
  • Formuleer uw antwoorden duidelijk, kort en bondig
  • Vermijd zenuwtrekjes
  • Richt u niet op één persoon, maar probeer alle leden van de sollicitatiecommissie erbij te betrekken
  • Spreek duidelijk en let op de intonatie
  • Begin in het eerste gesprek niet direct over het salaris
  • Wees doelbewust en overtuigend
  • Benadruk uw sterke kanten
  • Antwoord eerlijk, maar vertel de waarheid op een manier die bij u past
  • Vertel geen negatieve verhalen over uw vorige werkgever
  • Maak aantekeningen.
 • Tips: Sollicitatiebrief

  • Typ de brief, tenzij uitdrukkelijk aangegeven staat dat de brief handgeschreven moet zijn.
  • Schrijf in uw eigen stijl (geen standaard brief).
  • Formuleer positief.
  • Schrijf kort en bondig. Vermeld geen zaken die er niet toe doen.
  • Probeer te variëren, begin niet elke zin met 'ik'.
  • Eén A4-tje is meer dan voldoende.
  • Geen spel- of stijlfouten.
  • Zorg voor een goede lay-out.
  • Verwerk de gestelde eisen in uw brief.
  • Zorg voor een duidelijke motivatie.
  • Onderbouw uw verkooppunten.
  • Vergeet niet uw handtekening onder de brief te zetten.
  • Kopieer de brief voordat u deze opstuurt. Indien u voor een gesprek wordt uitgenodigd, moet u weten wat u precies geschreven heeft.
 • Wat is het doel van outplacement?

  Het beoogde resultaat van outplacement is dat een werknemer duurzaam is herplaatst op de arbeidsmarkt, met een baan bij een andere werkgever.

 • Wanneer start re-integratie eerste spoor?

  Re-integratie eerste spoor start direct na ziekmelding. Vanaf dat moment hebben zowel werkgever als werknemer de verplichting om doelgericht te werken aan en te communiceren over terugkeer naar werk.

 • Wanneer start re-integratie tweede spoor?

  Als uw werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt, moet er eerst worden gekeken of deze persoon zijn huidige of een andere beschikbare functie binnen uw organisatie kan invullen (1e spoor). Is dit niet mogelijk? Dan moet elders worden gezocht naar een passende functie, dit wordt het 2e spoor genoemd.

 • Wat is het stappenplan re-integratie?

  Dag 1 Ziekmelden:
  Is uw werknemer ziek? Dan moet hij dit zo snel mogelijk doorgeven aan u. U meldt uw werknemer ziek bij de bedrijfsarts of arbodienst. De bedrijfsarts of arbodienst neemt dan contact op met uw werknemer.

  Week 6 Probleemanalyse WIA:
  Is uw werknemer bijna 6 weken ziek? Dan heeft hij een gesprek met de bedrijfsarts of arbodienst. Deze stelt vast wat uw werknemer met zijn gezondheid nog wel kan en wat niet. Dit heet de Probleemanalyse WIA. Ook begint u met de aanleg van een dossier. Hierin bewaart u alle afspraken die u maakt over de re-integratie. Tijdens de re-integratie kunt u de hulp inroepen van een re-integratiebedrijf.

  Week 8 Plan van aanpak WIA:
  Samen met uw werknemer maakt u uiterlijk in de achtste week dat hij ziek is een Plan van aanpak WIA. Hierin staat wat u en uw werknemer gaan doen om ervoor te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

  Week 42 Ziekmelden bij UWV:
  In de 42e week meldt u uw werknemer ziek. U doet dit bij voorkeur digitaal. Dat betekent minder handelingen, kortere wachttijden en minder risico op fouten.

  Week 52 Eerstejaarsevaluatie Plan van aanpak WIA:
  Als uw werknemer bijna 1 jaar (52 weken) ziek is, stelt u samen de Eerstejaarsevaluatie plan van aanpak WIA op. Hierin staat hoe de re-integratie van uw zieke werknemer tot nu toe is verlopen.

  Week 88 Brief aanvraag WIA-uitkering:
  Is uw werknemer ongeveer anderhalf jaar (88 weken) ziek? Dan krijgt hij van het UWV een brief over het aanvragen van een WIA-uitkering.

  Week 91 Eindevaluatie plan van aanpak WIA:
  Is uw werknemer van plan een WIA-uitkering aan te vragen? Dan stelt u uiterlijk 2 weken voordat hij de aanvraag doet samen de Eindevaluatie plan van aanpak WIA op. In dit document geeft u aan wat de stand van zaken is van de re-integratie. Uiterlijk in de 91e week dat uw werknemer ziek is, geeft u uw werknemer kopieën van alle documenten uit het re-integratieverslag.

  Week 93 Aanvraag WIA-uitkering:
  Uw werknemer vraagt de WIA-uitkering uiterlijk in de 93e week dat hij ziek is aan.

 • Voorbeeld CV

  Via deze link is een voorbeeld CV te bekijken.

 • Hoe te benaderen

  In eerste instantie zullen de meeste mensen die met netwerken aan de slag gaan enige schroom hebben om contacten te benaderen. De praktijk wijst echter uit dat de meeste contacten graag bereid zijn met je mee te denken. Door actief te netwerken, kun je er in korte tijd enorm veel contacten bij krijgen. Om de omvang van een netwerk weer te geven wordt meestal een web getekend, met jezelf als spin in het centrum van het web.

  Je kunt jouw contacten op drie manieren benaderen: persoonlijk, schriftelijk (brief / e-mail) en telefonisch.

  Persoonlijk

  Hierbij gaat het meestal om mensen die je persoonlijk kent. Je kunt jouw vrienden van de sportvereniging benaderen, bijvoorbeeld na afloop van een wedstrijd of tijdens een feestje. Je kunt dan afspreken om hier op een later tijdstip verder over te praten. De persoonlijke benadering verdient de voorkeur en laat vaak de meeste indruk achter bij de ander.

  Schriftelijk

  Je kunt jouw contacten natuurlijk ook eerst schriftelijk benaderen. Bij mensen die je persoonlijk kent is dat wat omslachtig. Maar bij contacten die je nog niet kent, of die je al wat langer niet meer hebt gesproken (bijvoorbeeld een oud-collega), kan het goed zijn eerst schriftelijk aan te kondigen dat je hem of haar gaat benaderen. Je kunt dan ook een curriculum vitae meesturen.

  Telefonisch

  Je kunt bij het benaderen van jouw contacten ook de telefoon gebruiken. Dat is snel, goedkoop en toch persoonlijk. Als je met contacten gaat bellen, kun je gebruik maken van een telefoonscript. Je bepaalt van te voren:

  • de beginzin;
  • de vragen die je wilt stellen;
  • de slotzin.
 • Moeilijke vragen

  In bijna ieder sollicitatiegesprek komen vragen aan de orde die lastig zijn. U kunt zich daarop voorbereiden door te bedenken welke vragen dat voor u zijn en welke antwoorden u mogelijk kunt geven. Wij geven u alvast enkele voorbeelden:

  Te oud

  • veel werkervaring (anders moet het bedrijf extra geld en tijd in opleiding investeren);
  • levenservaring, mensenkennis, meer achtergrond en inzicht en daardoor meer inlevingsvermogen;
  • begeleiding/steun/leiding kunnen geven aan jongere werknemers (overwicht);
  • door leeftijd betrouwbaar/geloofwaardig overkomen;
  • meer verantwoordelijkheidsgevoel;
  • zelfstandiger;
  • bewuster kiezen voor bepaald werk, minder wispelturig;
  • ander (degelijk/'ouderwets') normen- en waarden patroon kan voor een bedrijf of instelling aantrekkelijk zijn;
  • ondanks leeftijd goed inzetbaar (een mens is zo oud als hij/zij zich voelt);
  • maatschappij vraagt werkinzet tot aan VUT of pensioen, dus er zijn nog voldoende jaren te gaan;
  • in het team passen is niet alleen een kwestie van leeftijd maar ook van persoonlijkheid;
  • er komen steeds meer ouderen dan jongeren op de arbeidsmarkt;
  • meer relevante studies gevolgd;
  • kan extra kosten ruim terugverdienen.


  Te lang eruit

  • omgeschoold zijn of bereid zijn omscholing te doen;
  • in de tussentijd niet stilgezeten (het vakgebied bijgehouden via boeken, cursussen, vrijwilligerswerk);
  • werkritme is nog aanwezig, weet wat werken betekent;
  • direct inzetbaar;
  • veel energie hebben;
  • genoeg tijd gehad om keuze te overdenken;
  • subsidiemaatregel (indien van toepassing);
  • grote motivatie om aan de slag te gaan.

   

  Waarom nog steeds niet aan het werk

  • de vraag naar werk is groter dan het aanbod, daarom is het moeilijk om er tussen te komen;
  • zit niet stil, heb op dit moment veel ijzers in het vuur liggen.


  Te veel opleiding

  • het is een bewuste keuze om op dit niveau te gaan werken;
  • ben zeer gemotiveerd voor dit werk;
  • zal geen bedreiging zijn voor teamgenoten;
  • informeren over de toekomst, misschien is een doorgroei mogelijk.

  Onvoldoende / geen opleiding

  • geen diploma, maar wel relevante werkervaring;
  • heb wel stage gelopen;
  • heb deelcertificaten gehaald;
  • van plan of bereid studies te volgen;
  • capaciteiten komen tot uiting in de praktijk;
  • heb in de praktijk het gewenste kennisniveau bereikt;
  • heb in de praktijk alle nieuwe ontwikkelingen geleerd en toegepast;
  • referenties doorgeven die informatie kunnen verstrekken over het kennisniveau.

   

  Erg wisselende achtergrond

  • ga uitdagingen niet uit de weg;
  • ben breed geïnteresseerd/inzetbaar;
  • ben ondernemend, leergierig, bereid om nieuwe dingen aan te pakken;
  • mijn keuze is, na afweging, op dit werk gevallen;
  • wil me niet al te veel inperken;
  • de mogelijkheid om met mijn vorige opleiding aan de slag te komen is veel te klein;
  • wil mijn kansen op werk vergroten;
  • alle banen hebben langere tijd geduurd;
  • er wordt tegenwoordig steeds meer met korte contracten gewerkt;
  • probeer de overeenkomsten in de verschillende functies duidelijk te maken;
  • heb verschillende studies naast een vaste baan gedaan.

  Verkeerde werkervaring

  • de benodigde basiskennis is aanwezig;
  • heb daardoor een bredere kijk;
  • misschien komt ervaring in de toekomst nog goed van pas;
  • interesse ligt ook duidelijk op dit gebied.

  Tot een minderheid behoren

  • heb juist veel kennis van de doelgroep;
  • weet veel van de cultuur en taal;
  • subsidiemaatregel;
  • heb bij mijn vorige werkgever lang met Nederlanders gewerkt, dat is heel goed gegaan.

  Verantwoordelijk voor gezin

  • organisatietalent/improviseren;
  • zelfstandigheid van de kinderen;
  • vragen naar de mogelijkheid van kinderopvang;
  • aangeven dat het ruimschoots vooraf besproken/doordacht is en dat er goede regelingen getroffen zijn;
  • concrete oplossingen voor thuisproblemen (ziekte e.d.) aangeven.

  Te weinig ervaring

  • bezit vaardigheden opgedaan in andere situaties;
  • heb wel onbetaalde ervaring met dit werk of aansluitende ervaring en ben bereid om bij te scholen;
  • goed gevoel over eigen mogelijkheden/een kans willen hebben;
  • leer snel, ben flexibel;
  • extra inzet en motivatie;
  • grote betrokkenheid bij het werk/de werkzaamheden;
  • betere inpassing in het bedrijf (kneedbaar/flexibel);
  • beperkt inzetbaar door eenzijdige ervaring geldt niet;
  • frisse wind, nieuwe kijk op de zaak;
  • ieder bedrijf heeft zijn eigen specifieke kanten, eigen stijl;
  • door stage/vrijwilligerswerk ervaring opgedaan;
  • goedkopere kracht;
  • wel de goede opleiding, met boven gemiddelde studieresultaten;
  • voldoe aan alle andere voorwaarden.

   Te veel ervaring
  • het is een eigen keuze om dat werk te willen doen (lager niveau) en ben bereid de consequenties daarvan te dragen;
  • weinig scholing en begeleiding nodig;
  • ben me 100% bewust van het starten op een lager niveau, sta daar helemaal achter.
   |
   Salaris
  • een passende beloning;
  • vooraf informeren wat een redelijk salaris is (bijvoorbeeld bij vakbond);
  • dit een van de laatste gesprekspunten maken, zodat u voordien een goede indruk hebt kunnen maken;
  • bereidheid aangeven een stapje terug te doen, maar dan wel met een loon perspectief;
  • een proeftijd aangaan met een lager salaris (wel schriftelijk vastleggen);
  • terugverwijzen naar hun kostenplaatje, CAO;
  • misschien duur, maar ze krijgen wel waar voor hun geld (kennis en ervaring).

   Arbeidsongeschikt geweest
  • ondervind in deze baan geen hinder van 'handicap';
  • via beroepskeuze op dit beroep gekomen;
  • de gevolgen van het opnieuw aan de slag gaan zijn van te voren goed overdacht;
  • vraag arts om een verklaring dat u weer (gedeeltelijk) aan de slag kunt;
  • kom in aanmerking voor speciale subsidies;
  • ben 100% gemotiveerd om weer aan de slag te gaan.
 • Open sollicitatie

  Een open sollicitatie moet ook afgestemd zijn op het bedrijf. U heeft nu geen vacaturetekst waar u met uw brief op kunt reageren. Zorg er dus voor dat u op een andere wijze informatie verzamelt waar u op in kunt gaan. Kijk bijvoorbeeld op de website van het bedrijf of er genoemd staat wat het bedrijf belangrijk vindt (bijvoorbeeld klantgerichtheid). Daar kunt u dan op inspelen in uw brief.
  Een voorbeeld van een open sollicitatiebrief kunt u hier bekijken.

 • Wat is outplacement?

  De begeleidende diensten om ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe baan of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige.

 • Hoe lang duurt re-integratie eerste spoor?

  Dit is vooraf niet bekend en is in ieder verzuimdossier anders. De duur hangt onder andere af van de benutbare mogelijkheden van de zieke werknemer en de mate en snelheid van herstel.

 • Moet spoor 1 worden afgerond voordat re-integratie tweede spoor kan worden opgestart?

  Wil een re-integratie tweede spoor traject slagen, dan moet het eerste spoor goed worden afgesloten. Het oordeel dat er binnen uw organisatie geen passend werk is, moet zorgvuldig worden geveld. Hier ligt ook een taak voor de arbeidsdeskundige. Het verdient veelal aanbeveling, met name als de kansen op re-integratie eerste spoor gering zijn, gelijktijdig beide trajecten in te zetten.

 • Voor wie wordt outplacement ingezet?

  Outplacement wordt ingezet voor werknemers die –om diverse redenen- niet meer kunnen werken voor een organisatie en behoefte hebben aan professionele begeleiding. Meestal is hiervan sprake bij ontslag, dreigend ontslag of boventalligheid. Outplacement kan ook worden ingezet bij: een onoplosbaar arbeidsconflict, een vastgelopen carrière, reorganisatie of niet meer voldoen aan de functie-eisen.