header

Bel mij!

Terug naar: Sollicitatietips

Een CV wordt weergegeven in jaartallen. In de meeste gevallen geldt dat u met uw laatstgenoten opleiding en werkervaring begint. Deze zijn vaak het meest relevant voor een nieuwe werkgever.

Persoonlijke gegevens
U begint uw CV met het vermelden van de belangrijkste persoonlijke gegevens: (voorna(a)m(en), achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht etc. Uw burgerlijke staat en of u wel of geen kinderen heeft kunt u vermelden, het hoeft niet.

Opleiding en cursussen
Daarna volgt een beknopt overzicht van uw studieverleden. Noem jaartallen, instituten en plaatsen en de behaalde diploma's of certificaten. Indien relevant kunt u ook de gevolgde vakken erbij vermelden.

Werkervaring
Hierna volgt een overzicht van uw arbeidsverleden. Noem jaartallen, de organisatie (bedrijf), functienaam en, voor zover relevant, uw verrichte taken.

Overige informatie en nevenactiviteiten
Vervolgens kunt u uw talenkennis, computerkennis, rijbewijs etc. noteren. Als u nevenactiviteiten heeft die en nieuwe werkgever mogelijk aanspreken kunt u dat ook vermelden. U doet immers niet alleen kennis en ervaring op door te werken, maar ook door bijvoorbeeld lid te zijn van een bestuur of ouderenraad.

Referenties
Indien u beschikt over referenties, kunt u die het beste onderaan vermelden. U kunt hier al namen en telefoonnummers noemen, of vermelden: referenties in overleg.

Grofweg zijn er twee manieren waarop je je cv kunt opbouwen: chronologisch en aan de hand van vaardigheden. Welke variant past het beste bij jouw situatie hoe bouw je het cv vervolgens op?

 • HET CHRONOLOGISCHE CV
 • HET VAARDIGHEDEN CV
 • Referenties
 • Meer carrièretips?

 

Het vaardigheden-cv is vooral geschikt voor specialisten, interimmers en freelancers. Van deze experts is het belangrijk te weten welke vaardigheden ze beheersen en in welke projecten ze daar ervaring mee opdeden. Hoe specifieker, hoe beter.

 

 • Voorbeeld functioneel of vaardigheden-CV
 • Sjabloon functioneel of vaardigheden-CV

 

Andere hoogopgeleiden kunnen hun cv beter chronologisch opbouwen. Een marketingmanager in loondienst die in zijn cv alleen zijn vaardigheden opsomt, komt verdacht over: klopt het allemaal wel? Of probeert deze persoon een gat in het cv te verbloemen?

 

 • Voorbeeld chronologisch CV
 • Sjabloon chronologisch CV

 

HET CHRONOLOGISCHE CV


Contactgegevens
Persoonlijke gegevens staan altijd bovenaan. Een compact kopje met daaronder de noodzakelijke feiten en data. In ieder geval naam, adres, woonplaats, leeftijd, mobiel nummer en e-mailadres. Als je een eigen website hebt, noem die dan ook hier. Googelen op je naam doen recruiters toch wel, dus hoe meer jij ze stuurt naar sites waarop jij goed naar voren komt, hoe beter.
Om de recruiter snel een indruk te geven van je ambities en vaardigheden, kun je jezelf kort presenteren in de personalia. In twee of drie zinnen net onder de contactgegevens omschrijf je waar je goed in bent, wat je wilt leren en waarom je bij dit bedrijf wilt werken.


Opleiding
Starters met minder dan twee jaar werkervaring vervolgen met het kopje opleiding. Noem alleen je hoogst genoten studie. Dat geldt vooral voor stapelaars (mensen die bijvoorbeeld vanuit het mbo zijn doorgestroomd naar hbo of wo). Die opsomming kost te veel ruimte en is vaak helemaal niet relevant voor de functie. Behaalde certificaten, gevolgde cursussen en andere relevante bijscholing kun je hier ook noemen. Stages en scripties vallen weer onder een apart kopje.


Werkervaring
Meer dan twee jaar werkervaring? Begin je cv dan met dit kopje. Jaartallen zijn voldoende, tenzij je ergens korter dan een half jaar hebt gewerkt. Je stages hoef je na twee jaar werkervaring niet meer te melden. Tenzij de stage opeens weer van pas komt, als je bijvoorbeeld op een andere branche wilt overstappen.
Geef bovendien geen ellenlange opsommingen van alle bijbanen die je ooit hebt gehad. Je kunt ze samenvatten onder de omschrijving 'diverse bijbanen' en dan een of twee voorbeelden noemen die samenhangen met de functie waar je op solliciteert.
Omschrijf bij elke baan je functie en kort je verantwoordelijkheden. Is de officiële functienaam onduidelijk? Vervang die dan door een meer gebruikelijke term. Gebruik steekwoorden en opsommingtekens om het overzichtelijk te houden.


Extra curriculair of nevenactiviteiten

Hier kun je je ervaring met commissie- of bestuurswerk voor studentenverenigingen kwijt, maar ook vrijwilligerswerk bij de volleybalclub. Geen hobby's. Die kun je eventueel apart benoemen, maar vraag jezelf eerst af of ze wel iets toevoegen.


HET VAARDIGHEDEN CV

In het vaardigheden-cv volgt na je persoonlijke gegevens een kopje 'Vaardigheden'. Daaronder geef je beknopt en overzichtelijk weer welke competenties je beheerst. Selecteer daarbij op relevantie. Elke hoogopgeleide kan omgaan met Word en Outlook, dus het heeft weinig zin om dat te melden. Wat je wel moet benoemen op het cv is vooral afhankelijk van de functie waar je op solliciteert.
Wordt er specifiek gevraagd om talenkennis, splits dan mondelinge en schriftelijke kennis en meld geen talen die je amper beheerst: als je dat in je gesprek moet bewijzen, val je direct door de mand.

In het onderdeel 'Werkervaring' focus je op je prestaties, de opdrachten en projecten die je hebt gedaan. Groepeer ze op soort of thema.

Daarna volgen de kopjes 'Opleidingen' en 'Extra curriculair of nevenactiviteiten', op dezelfde manier als bij het chronologische cv.


Referenties
Sommige kandidaten volstaan met de woorden 'referenties op aanvraag', anderen vermelden bedrijfsnaam en contactpersoon. Let wel, als kandidaat ben je verplicht om vooraf toestemming te vragen aan je referent. Zo bereid je ze meteen voor op een telefoontje. Vraag in zo'n gesprek ook naar wat die persoon over jou zou vertellen. Je gaat er vanuit dat hij of zij enthousiast over je is, maar wie weet komen er ook wel negatieve verhalen over jou naar boven.

Juridisch gezien mag een referent een recruiter nooit afraden om een kandidaat aan te nemen. Wat de referent wel mag zeggen, is dat hij of zij de kandidaat 'niet vanwege zijn analytische vaardigheden' zou aannemen.

Voor starters loont het om hun oude bijbaantje als referentie op te geven. Sollicitanten die referenties opgeven, hebben sowieso een streepje voor. Ze tonen aan zeker te zijn van hun kwaliteiten.

Bron: Intermediair

Via deze link is een voorbeeld CV te bekijken.

 • Gebruik nooit een standaard CV. Stem uw CV af op de functie, de organisatie en de vacaturegegevens.
 • Probeer uw CV te beperken tot twee A4-tjes.
 • Een CV wordt altijd geschreven in "telegramstijl".
 • Vermijd zoveel mogelijk vaktaal die de lezer mogelijk niet kent.
 • Zorg voor een duidelijke lay-out.
 • Uw meest recente ervaringen en opleidingen zijn meestal het belangrijkst. Begin daarmee.
 • Zorg dat uw meest aansluitende verkooppunten opvallen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld wat meer tekst.
 • Gebruik geen afkortingen.

Terug naar: Sollicitatietips