header

Bel mij!

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over re-integratie 1e spoor

 • Wat is re-integratie eerste spoor?

  Re-integratie van het eerste spoor gaat over zieke werknemers die bij hun eigen bedrijf worden gere-integreerd.

 • Wanneer start re-integratie eerste spoor?

  Re-integratie eerste spoor start direct na ziekmelding. Vanaf dat moment hebben zowel werkgever als werknemer de verplichting om doelgericht te werken aan en te communiceren over terugkeer naar werk.

 • Hoe lang duurt re-integratie eerste spoor?

  Dit is vooraf niet bekend en is in ieder verzuimdossier anders. De duur hangt onder andere af van de benutbare mogelijkheden van de zieke werknemer en de mate en snelheid van herstel.

 • Reintegratie eerste spoor, alleen binnen eigen functie?

  Nee, dit is niet alleen terugkeer in de eigen functie. Het gaat om werken bij de huidige werkgever. Dit kan dus ook in een andere of een aangepaste functie.

 • Ben ik als werkgever verplicht de werkplek voor mijn zieke werknemer aan te passen?

  Ja, want dat voorkomt dat iemand doorstroomt naar een uitkering. Een aangepaste werkplek kan de re-integratie bevorderen van een medewerker die door een handicap moeilijk te plaatsen is. Daarbij moet natuurlijk wel worden gekeken naar de veiligheidsaspecten bij de inrichting van de werkplek. Er moet wel'formeel' zijn vastgesteld dat er sprake is van een structurele functionele beperking. Dat moet het UWV, de arbodienst of de bedrijfsarts doen.

 • Wat moet ik doen als er voor mijn zieke werknemer geen passend werk is?

  Een werkgever is verplicht om een werknemer passende arbeid te bieden. Het kan voorkomen dat een bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige bepaalde mogelijkheden ziet die echter niet binnen uw eigen bedrijf uitvoerbaar zijn. Op dat moment dient u als werkgever te zoeken naar (tijdelijke) werkzaamheden buiten uw eigen organisatie.