header

Bel mij!

Sommige werknemers zijn om gezondheidsredenen genoodzaakt minder uren te gaan werken. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat zij ook recht hebben op een transitievergoeding voor de gedwongen urenvermindering.

Werknemers hebben recht op een transitievergoeding als de werkgever hun dienstverband beëindigt. De hoogte wordt bepaald op basis van het aantal dienstjaren. Neemt een werknemer zelf ontslag dan is er geen recht op een transitievergoeding.

Wat betekent dit dan voor de werknemer die om gezondheidsredenen minder uren moet gaan werken? Hun arbeidsovereenkomst wordt immers aangepast aan het lagere aantal uren. Soms wordt de arbeidsovereenkomst zelf formeel beëindigd en wordt de werknemer opnieuw in dienst genomen voor een lager aantal uren.

Ook transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag
De Hoge Raad heeft bepaald dat een werknemer die om gezondheidsredenen substantieel minder uren moest gaan werken, ook recht heeft op een transitievergoeding. Vanzelfsprekend wordt deze alleen berekend over het aantal uren dat wegvalt.

Bron: HR Praktijk