header

Bel mij!

Op 17 september, Prinsjesdag, heeft InterTransfer voor ruim 80 deelnemers de bijeenkomst 'Grip op verzuim' georganiseerd. In deze blog blikken we terug op deze geslaagde bijeenkomst.

De avond begon met een presentatie van het UWV. Hierin werd de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter doorgenomen en werd ingegaan op de meest voorkomende knelpunten. Vervolgens heeft Moniek Jansen van InterTransfer aandacht besteed aan "Grip op communicatie bij re-integratie." Hierin stond de waarde van goede communicatie bij verzuim en re-integratie centraal. Voorkomende knelpunten daarbij passeerden de revue en oplossingen zijn aangedragen. Na een korte onderbreking, waarin de deelnemers in gesprek gingen over hun eigen ervaringen en verzuimvraagstukken, was er een presentatie door een arbeidsdeskundige van het UWV met een lichamelijke beperking. Zij deelde haar persoonlijke verhaal waarin vooral het denken in mogelijkheden ondanks beperkingen centraal stond. Tenslotte was er aandacht voor MVO. Dit vond plaats door middel van een interview met het UWV en een ondernemer die uit eigen ervaring vertelde over het werken met WAJONG'ers. Hierin kwam o.a. de term 'anders getalenteerden' naar voren, als vervanging van arbeidsgehandicapten. En ook uit deze beschouwing kwamen vooral kansen en mogelijkheden naar voren.

Vanzelfsprekend was er ook aandacht voor vragen uit de zaal. Enkele vragen die aan de orde kwamen waren:
- Hoe toetst het UWV wat passende arbeid is?
- Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de beoordeling van de bedrijfsarts?
- Waarom al re-integratie 2e spoor opstarten als re-integratie 1e spoor nog niet is afgerond?
- Zijn er richtlijnen voor de vereiste bereikbaarheid van de zieke medewerker?
- Hoe kan ik door anders te communiceren, de zieke medewerker meer activeren?
- Heeft de werknemer ook verplichtingen voor zijn eigen bijdrage aan snel herstel en (gedeeltelijke) werkhervatting?

Na het beantwoorden van deze vragen uit de zaal, hebben we de bijeenkomst afgesloten met een netwerkborrel. Hier bleek dat het onderwerp en met name de positieve belichting ervan, veel deelnemers positief aan het denken heeft gezet.

Grip op verzuim en re-integratie