header

Bel mij!

Met ingang van 1 juli wordt de transitievergoeding ingevoerd bij ontslag. In deze blog gaan we dieper in op de transitievergoeding en de mogelijke gevolgen van invoering ervan.

Transitievergoeding

De transitievergoeding vervangt de huidige ontslagvergoeding. De vergoeding biedt een compensatie voor het ontslag en stelt de werknemer tegelijkertijd in staat om de transitie naar ander werk te vereenvoudigen en te kunnen bekostigen. Als een dienstverband twee jaar of langer heeft geduurd, komen werknemers in aanmerking voor een transitievergoeding. Dit is ook van toepassing voor werknemers met een tijdelijk contract dat na een dienstverband van twee jaar (na één of meerdere tijdelijke contracten) niet verlengd wordt. De hoogte van de transitievergoeding is een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar, voor de eerste tien jaren dat iemand in dienst is geweest. Als de werknemer langer dan tien jaar in dienst is geweest, ontvangt hij over de jaren boven de tien jaar een half maandsalaris per gewerkt jaar. De maximale vergoeding bij ontslag is vastgesteld op € 75.000,- of één jaarsalaris bij een inkomen dat hoger is dan dat bedrag.

Gevolgen

Het uitgangspunt van bovenstaande is om te zorgen voor een duurzame arbeidsmarkt, waarbij de nadruk ligt op preventie van werkeloosheid door te investeren in employability en van-werk-naar-werk voorzieningen. Wat ons betreft een prima uitgangspunt wat we van harte toejuichen. Wij merken in de praktijk echter wel dat werknemers het niet makkelijk vinden om daarin de voor hen juiste keuzes te kunnen maken. Logisch ook, want dat is een onderwerp waarvan men vaak geen of weinig verstand heeft omdat het een nieuwe situatie betreft. Het is wat ons betreft dus zaak om iemand een eerlijk advies te geven op het in te zetten traject en de meerwaarde daarvan bij het vinden van een passende baan.

We gaan zien en ervaren hoe de transitievergoeding in de praktijk zal uitpakken en of het uiteindelijk een zegen of een last zal blijken. Wij horen graag hoe u er over denkt!

Namens InterTransfer re-integratie & outplacement
Moniek Jansen & Roeland Bridié

CBP 8779 1