header

Bel mij!

Dat je als werkgever de eerste twee ziektejaren verantwoordelijk bent voor het verrichten van re-integratie inspanningen is bij de meesten wel bekend. Maar hoe zit dat als de werknemer langer dan 2 jaar ziek is? In deze blog gaan we daar dieper op in.

Het derde ziektejaar

Na twee jaar loon door te hebben betaald en de werknemer op zo goed mogelijke wijze te hebben ondersteund bij zijn re-integratie, ontstaat er voor u als werkgever een nieuwe fase: het derde ziektejaar. Hoe moet u nu verder omgaan met uw zieke werknemer? Vraagt de werknemer een WIA-uitkering aan? Welk loon moet aan de werknemer worden voldaan? Wat geldt er in het geval de werknemer opnieuw uitvalt? Dient u na een succesvolle re-integratie de arbeidsovereenkomst aan te passen? En wat moet er nog worden gedaan aan re-integratie? Één of meer van deze vragen kunnen na afloop van de periode van twee jaar op u als werkgever afkomen.

Re-integratieverplichtingen

Ook na afloop van de eerste twee ziektejaren kan de re-integratieverplichting voor u als werkgever blijven bestaan. Als eigen risicodrager WGA dient de werkgever nog altijd re-integratiemogelijkheden te onderzoeken en passende arbeid aan te bieden. Het is aan te bevelen om uw werknemer nog altijd op regelmatige basis te spreken en eventueel door uw Arboarts te laten controleren. Daarnaast dient u zich ook te blijven inspannen om de werknemer zo goed mogelijk te begeleiden in zijn re-integratie.

Loon voor passende arbeid

In het geval waarin na afloop van de eerste twee ziektejaren nog altijd werkzaamheden worden verricht, zult u als werkgever daarvoor loon moeten betalen aan de werknemer. De verrichte arbeid zal immers niet zonder tegenprestatie worden verricht. Een loonbetalingsplicht is aan de orde. In het geval er geen hervatting heeft plaatsgevonden in het eigen werk, maar wel in een andere functie, kan het echter wel zo zijn, dat de beloning naar beneden zal moeten worden bijgesteld. Bij vaststelling van de beloning voor passende arbeid is het uitgangspunt, dat het aangepaste werk gelijk moet worden beloond als soortgelijk werk dat door andere werknemers wordt verricht. Er zal dus aangesloten moeten worden bij het beloningsbeleid dat binnen de organisatie wordt gehanteerd.

Re-integratie blijven voortzetten

Het is in veel gevallen na 2 jaar dus nog niet gedaan met de re-integratie verplichting van de werkgever. Welke inspanningen, (deel) oplossingen of mogelijkheden er zijn is per geval anders. Maar dat u de re-integratie veelal dient te blijven voortzetten is zeker.

Heeft u specifieke vragen over dit onderwerp? Laat het ons weten.

Moniek Jansen & Roeland Bridié

re-integratie voortzetten na 2 jaar ziekte