header

Bel mij!

In onze eerdere blogs "Loonsanctie? Help wat nu?!" en "Loonsanctie: de top 3 redenen" hebben wij al aandacht besteed aan dit onderwerp. Maar omdat voorkomen beter is dan genezen, geven we in deze blog 5 tips om een loonsanctie te voorkomen.

Zorg ervoor dat je direct vanaf het begin van de ziekmelding intensief contact met de zieke werknemer (in ieder geval 6-wekelijkse evaluaties) houdt. Spreek hem er ook op aan als jij vindt dat hij onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie. Leg dit vooral ook vast! Als het aan de orde is, zet dan ook de benodigde acties in (loonopschorting of loonstop). Het UWV verwacht dit van je en toets hier achteraf op.

Wat het UWV bij een eventuele WIA-aanvraag in ieder geval zal toetsen is het re-integratie dossier. Zorg dus voor een goede dossiervorming (re-integratieverslag) en leg alle ondernomen activiteiten en afspraken tijdens de gehele periode van 2 jaar goed vast.

Als werkgever blijf je zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van jouw zieke medewerker. Dit geldt ook voor de inzet van deskundigen zoals bedrijfsarts, arbodienst, arbeidsdeskundige en re-integratiebedrijf. Zorg er dus voor dat je controle houdt op het proces en verzeker je ervan dat externe partijen hun werk goed doen en blijf op de hoogte van alle stappen die gezet worden.

Houd de zieke medewerker betrokken bij het bedrijf. Laat hem zo snel mogelijk weer naar zijn werk komen (al is het maar voor een paar uurtjes). Hoe langer de medewerker eruit is, hoe lastiger terugkeer over het algemeen wordt. Begin dus meteen met onderzoeken of de zieke medewerker kan terugkeren naar zijn eigen werk of dat er ander passend werk is binnen het bedrijf. Zet hierbij ook de expertise in van de arbeidsdeskundige.

Zet op tijd een re-integratie 2e spoortraject in. Doe dit zodra blijkt dat het nog onzeker is of de zieke medewerker (volledig) kan terugkeren binnen het bedrijf (dat kan ook eerder dan na 1 jaar). Schakel hiervoor een gespecialiseerd re-integratiebedrijf zoals InterTransfer in. Sluit het 1e spoortraject gedurende de periode van 2 jaar niet af, maar houd dit spoor open. Spoor 2 loopt vaak parallel aan spoor 1.

Mocht er onverhoopt toch een loonsanctie zijn of dreigt deze er aan te komen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met je mee.

Moniek Jansen & Roeland Bridié