header

Bel mij!

Re-integratie van langdurig zieke medewerkers is vaak niet eenvoudig. Het is een langdurig en gecompliceerd proces waarbij diverse partijen zijn betrokken. Naast de zieke medewerker en de werkgever zijn vaak ook arbodienst, re-integratiebedrijf en bedrijfsarts onderdeel van de samenwerking. In onze blog 'Succesvolle re-integratie alleen door samenwerking' gingen we al in op de noodzaak van goede samenwerking, om tot succesvolle re integratie te komen. In de blog van deze week gaan we dieper in op de rol van de bedrijfsarts.

Het gewenste einddoel bij re-intergratie tweede spoor is uiteindelijk werkhervatting. Vaak wordt er van uitgegaan dat het om zo snel mogelijke werkhervatting dient te gaan. Dat het vooral om duurzame werkhervatting zou moeten gaan wordt nogal eens uit het oog verloren. Want als de medewerker weer terugvalt in arbeidsongeschiktheid, beginnen de re-integratie verplichtingen voor de werkgever weer opnieuw. En daarmee ontstaan er vaak onnodige knelpunten en extra kosten. Wat ons betreft te voorkomen door passende en waardevolle re-integratie inspanningen te verrichten.

Recent waren wij bij een goed bezochte bijeenkomst over verzuimbeleid waar de toetsvragen bij re-integratie aan de orde kwamen. Deze avond viel ons weer op dat hierover nog steeds veel onduidelijkheid bestaat. Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken, besteden we in deze blog aandacht aan dit onderwerp.

Betrokkenen bij een re-integratie tweede spoor, streven ernaar zo snel mogelijk het optimale resultaat te bereiken. En wat dat is, dat bepalen ze bij aanvang van het traject met elkaar. In de zoektocht naar een goede partner voor re-integratie, wordt vaak gevraagd naar de resultaten en uitplaatsingspercentages van het betreffende reintegratiebureau. Maar is dat wel zo'n zinvolle vraag?

Klantgerichtheid, als het goed is kom je het overal tegen. Helaas komen wij ook regelmatig een gebrek aan klantgerichtheid tegen, met de nodige negatieve gevolgen. Laten we eens ingaan op klantgerichtheid bij de uitvoer van re-integratie.

We krijgen de vraag natuurlijk regelmatig: "Wat is de meerwaarde om samen te werken met een re-integratiebureau in geval van een langdurig zieke medewerker"? In deze blog geven we daar inzicht in.

We schrijven deze blog bij de start van het nieuwe jaar 2016. Veel nieuwjaarsbijeenkomsten en contactmomenten in deze periode waarin steeds dezelfde vraag terugkeert: "Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen en hoe gaan we dat bewerkstelligen?" "bouwen aan vertrouwen" is in deze periode een veelgehoorde uitspraak. Maar wat heeft dit met re-integratie te maken?

Het blijkt vaak voor te komen dat medewerkers (langdurig) verzuimen, terwijl er helemaal geen sprake is van ziekte. Hoe zit dat precies?

In één van onze vorige blogs 'Succesvolle re-integratie alleen doro samenwerking' schreven we over het belang van samenwerken om tot succesvolle re-integratie te kunnen komen. In deze blog willen we wat specifieker inzoomen op de betrokken partijen in een re-integratietraject.

' Alles zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen'

Dit citaat kwam ik onlangs tegen. En het prikkelde. Want uit de vele verzuimcases die wij met werkgevers bespreken, blijkt dat samenwerken in een re-integratietraject helaas geen vanzelfsprekendheid is.

Er is sprake van re-integratie tweede spoor als de werknemer door ziekte/ arbeidsongeschiktheid niet meer aan het werk kan binnen de eigen organisatie. In deze blog gaan we hier dieper op in.

Sinds 2015 is de vergoeding bij ontslag wettelijk geregeld d.m.v. de transitievergoeding. In deze blog besteden we aandacht aan de mogelijkheden hoe deze vergoeding te besteden.