header

Bel mij!

Bij re-integratie, outplacement en herintreden is het uiteindelijke doel het vinden van passend werk. Maar wat als jouw kennis en/ of vaardigheden niet (meer) aansluiten bij de eisen die de huidige arbeidsmarkt stelt? Dan kan scholing een uitstekende oplossing bieden om jouw kansen op een passende baan aanzienlijk te vergroten.

Afstand tot de arbeidsmarkt

Er kunnen diverse oorzaken zijn van een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt. Maar of het nou is ontstaan door ontslag, ziekte, (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en/ of langdurig niet deelgenomen hebben aan het arbeidsproces (herintreden), in alle gevallen is het zaak die afstand zo klein mogelijk te maken. Want hoe beter iemands kennis en vaardigheden aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt, des te groter de kans op het vinden van een passende baan.

Omscholing en scholing

Het doel van omscholing en scholing is om deelnemers door het opdoen van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van werkervaring te helpen naar een passende baan. Hierbij is onze ervaring dat juist het opdoen van recente werkervaring (door het vervullen van een werkervaringsperiode / stage), een enorme toegevoegde waarde heeft. Want door deze werkervaring heb je ervaren en kunnen laten zien, dat je het geleerde prima in de praktijk kunt brengen en dat je dus een volwaardige arbeidskracht bent. Onze ruime ervaring (inmiddels meer dan 11 jaar) laat zien dat hierdoor de kans dat je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en de kans dat je wordt aangenomen aanzienlijk toe neemt. 

Kortom

Indien er sprake is van een afstand tot de arbeidsmarkt, dan zal het volgen van een (om) scholing de kansen op de arbeidsmarkt enorm vergroten. Kijk zelf eens hoe deelnemers onze omscholingstrajecten hebben ervaren op http://www.intertransfer/ervaringen-van-klanten-en-deelnemerservaringen. Wil je weten wat een omscholing voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op, we gaan graag met jou in gesprek.

Moniek Jansen & Roeland BridiƩ

 

InterTransfer Bridie en Jansen