header

Bel mij!

In geval van ziekte zijn werkgever en werknemer gezamenlijk verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke terugkeer naar werk. Hiervoor dient in een re-integratiedossier nauwkeurig bijhouden te worden welke inspanningen zij hier voor doen. Gebeurt dat niet, dan kan dat van invloed zijn op de loondoorbetaling en eventueel uitkering van de werknemer. In deze blog gaan we dieper in op de praktijk van samen verantwoordelijkheid nemen.

Re-integreren doe je samen

Wij merken in onze dagelijkse praktijk dat het uitgangspunt van gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen in geval van re-integratie niet vanzelfsprekend is. Het komt vaak voor dat de werkgever veel meer verantwoordelijkheid denkt te hebben dan nodig. Helaas zit een zieke medewerker nogal eens in de slachtofferrol. Het is hem/haar immers allemaal overkomen, het is vaak erg triest, de toekomst is ongewis en ook het privé-leven staat vaak op zijn kop. Allemaal waar en aspecten die erg vervelend zijn voor de werknemer. De werkgever heeft er ook last van, dat de medewerker al geruime tijd geen werkzaamheden kan vervullen, dat er begeleiding gegeven dient te worden aan het re-integratietraject, dat er extra kosten aan verbonden zijn en dat de werktoekomst van  zijn medewerker ongewis is. Wat dat betreft zitten ze beiden in hetzelfde schuitje. De enige oplossing om daaruit te komen, is om er gezamenlijk de schouders onder te zetten.

Een praktijkvoorbeeld

Onlangs bespraken wij met één van onze opdrachtgevers een situatie waarin sprake was van langdurig verzuim met voorzichtige terugkeer naar werk. De medewerker was door ernstige rugklachten langdurig ziek, maar kon na ruim 21 maanden zijn werkzaamheden weer voor vier uur per dag hervatten (op advies van de bedrijfsarts). Hij woont echter op ruim één uur reisafstand van zijn werk wat erin resulteerde dat hij van mening was slechts twee uur per dag effectief te kunnen werken. De werkgever was er van overtuigd dat dit niet anders kon, want de werknemer kon er toch niets aan doen dat hij zo ver van zijn werk woont? Een veel voorkomende misvatting.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De werknemer heeft de verantwoordelijkheid ervoor zorg te dragen dat hij de overeengekomen uren en werkzaamheden zo goed mogelijk uitvoert. Dit is vanaf de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst het geval en verandert niet bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dat de werknemer in dit geval één uur reistijd heeft voordat de werkplek is bereikt, blijft de primaire verantwoordelijkheid van betrokken medewerker zelf. De aard van het verzuim leidde namelijk, zoals de bedrijfsarts concludeerde, niet tot beperkingen t.a.v. reizen. Het bleek in dit geval dan ook nodig dat de werkgever de werknemer hierop nadrukkelijk aansprak en uitnodigde om hierin zijn eigen verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk te nemen. De werkgever had in dit geval de verantwoordelijkheid om de werktijden zodanig aan te passen dat een oplossing ook haalbaar was. Gelukkig bleek een goed gesprek, waarin de wederzijdse argumenten zijn uitgewisseld, voldoende om hierover concrete en werkbare afspraken te maken.

Resultaat

De werkgever kon in dit geval aanbieden dat de werkzaamheden tussen 09.00 en 17.30 dienden te worden uitgevoerd en dat de exacte werktijden voor werknemer vrij invulbaar waren binnen die tijden. Resultaat van bovenstaande was dat de werknemer anderhalf uur voor aanvang van zijn werktijd van huis vertrok. Het halfuur dat hij nog had tussen aankomst en aanvang van zijn werkzaamheden benutte hij voor een wandeling om zijn rug weer soepel te krijgen. Vervolgens werkte hij twee uur, ging een halfuur wandelen en werkte weer twee uur. Na afloop van de werkzaamheden ging hij weer een half uur wandelen om daarna met de auto naar huis te gaan. Hij bleek dus wel degelijk in staat zijn eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen op een manier die zowel voor hemzelf als voor zijn werkgever uitsluitend voordelen bracht en het re-integratieproces bespoedigde.

Heb jij een praktijkvoorbeeld wat je ons wilt voorleggen? Laat het ons weten!

                                                        samen verantwoordelijk