header

Bel mij!

In gesprekken met onze klanten krijgen wij regelmatig de vraag: “Waarom zou ik re-integratie uitbesteden?” Een meer dan terechte vraag wat ons betreft. Daarom in deze blog een aantal overwegingen die bij het beantwoorden van deze vraag een rol spelen.

Kosten re-integratie

De eerste twee ziektejaren is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van zijn zieke medewerkers. Of deze begeleiding nu door de werkgever zelf gedaan wordt of door een extern re-integratiebureau, dat brengt in beide gevallen natuurlijk kosten met zich mee. Mocht de werkgever de re-integratie niet juist of onvoldoende aantoonbaar hebben uitgevoerd, dan kan er ook een loonsanctie worden opgelegd. Deze bedraagt maximaal 70% van het laatst verdiende loon voor nog eens één jaar (derde ziektejaar). Het gaat dus om héél veel geld, waardoor het zeer belangrijk is de re-integratie correct op te (laten) pakken en uit te (laten) voeren. Slordigheid en nalatigheid kunnen anders een dure aangelegenheid worden.

Re-integratie

Bij re-integratie 1e spoor, het gaat dan om terugkeer binnen de eigen organisatie, is een werkgever over het algemeen prima in staat dit zelf te doen. Als er voldoende tijd en aandacht is voor de re-integratiebegeleiding van de zieke medewerker dan vinden partijen meestal samen wel een goede oplossing en kan de re-integratie succesvol verlopen.
Bij re-integratie 2e waarbij de zieke medewerker niet meer kan terugkeren in zijn oorspronkelijke functie binnen de eigen organisatie, wordt de begeleiding een lastiger verhaal. Hier wordt immers meer expertise, een grotere tijdsbesteding en een goed netwerk gevraagd. Daar zien we dan ook belangrijke overwegingen bij het bepalen van de keuze om re-integratie al dan niet uit te besteden.

Voordelen uitbesteden re-integratie

Als diegene die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor de begeleiding bij re-integratie hier weinig tijd voor heeft en/ of weinig ervaring mee heeft en/ of als er weinig feeling is met dit onderwerp of weinig kennis van deze materie, biedt het voordelen om de re-integratie uit te besteden.

Waarom een re-integratiebedrijf inschakelen

Kennis: Een (gecertificeerd!) re-integratiebedrijf heeft up to date kennis in huis. Specifieke kennis van wijze van aanpak, wet- en regelgeving, etc. luisteren zeer nauw bij re integratie.
 Ervaring: Re-integratiebureaus hebben vaak talloze re-integratietrajecten begeleidt in de loop van de jaren. Ze weten waar de valkuilen zitten en ze weten hoe de administratieve afhandeling werkt.
Netwerk: Zeker bij een re-integratie tweede spoor traject kan het netwerk van het re-integratiebedrijf van groot belang zijn. De werknemer kan dan re-integreren bij een organisatie uit het netwerk van de re-integratiebegeleider.

Tenslotte

Het is dus niet verplicht om met een re-integratiebedrijf samen te werken. Of het verstandig is hangt volledig af van de situatie bij de werkgever. Is er voldoende kennis in huis en is er genoeg tijd voorhanden voor een goede begeleiding, dan kan het prima door de werkgever zelf uitgevoerd worden. Maar als dat niet het geval is, dan loont het uitbesteden van re-integratie al snel.

Mee eens of juist niet? Wij zijn geïnteresseerd in uw mening!

Namens InterTransfer Re-integratie & Outplacement
Moniek Jansen & Roeland Bridié

reintegratie uitbesteden