header

Bel mij!

In onze eerdere blog 'Succesvolle re-integratie is een keuze' schreven we al dat zowel de werkgever als de zieke medewerker een belangrijke rol spelen bij het behalen van succes bij re-integratie. In deze blog gaan we specifieker in op de rol van de medewerker die gaat re-integreren.

Re-integratie door werkgever

De Wet Verbetering Poortwachter geeft heel duidelijk aan wanneer er actie ondernomen dient te worden door de werkgever om de re-integratie op te pakken. De verantwoordelijkheid van de werkgever is duidelijk. In gesprekken met werkgevers merken wij dat het initiatief voor invulling van het re-integratietraject in verreweg de meeste gevallen ook bij de werkgever ligt. Op zich hoeft daar natuurlijk niets mis mee te zijn. Maar het komt regelmatig voor dat de zieke medewerker niet tevreden is over de invulling van zijn re-integratie. Ondanks de goede bedoelingen van de werkgever loopt de re-integratie dan vertraging op omdat de werknemer voor hem essentiƫle zaken in zijn re-integratietraject mist of omdat het traject niet voldoet aan zijn behoefte.

Regie van het re-integratietraject bij de werknemer

De meest succesvolle re-integratietrajecten zijn de trajecten waarbij de werknemer zelf de regie in handen neemt. En wij pleiten er dan ook voor dat dit de normaalste zaak van de wereld gaat worden. De werknemer weet immers zelf het beste wat hij nodig heeft en op welk moment, om zo goed mogelijk te kunnen re-integreren. Daarnaast kan hij de werkgever helpen met het uitzoeken van de mogelijkheden en bij het vinden van in zijn ogen geschikte partijen.

De praktijk

Een voorbeeld uit onze praktijk ter verduidelijking van bovenstaande. Een medewerker is ziek thuis met een burn-out, veroorzaakt door een zeer slechte werkrelatie met zijn leidinggevende. Met deze klachten kan hij weken thuis blijven zonder contact te hebben met zijn werkgever. Maar de medewerker in dit voorbeeld is zich ervan bewust dat ondersteuning van een psycholoog een bijdrage kan leveren aan zijn herstel. Hij neemt het initiatief zijn werkgever voor te stellen de kosten voor deze psychologische ondersteuning te vergoeden wanneer zijn eigen ziektekostenverzekering deze niet meer dekt. De werknemer zoekt zelf een in zijn ogen geschikte psycholoog en start met de gesprekken. Hij merkt dat dit hem helpt bij het terugkrijgen van een normaal energieniveau. Van daaruit is hij veel beter in staat met zijn werkgever te bespreken welke werkgerelateerde oorzaak dit verzuim had en dit samen aan te pakken om spoedige re-integratie mogelijk te maken. Doordat de werknemer zelf de regie in handen heeft genomen is zijn re-integratie veel sneller verlopen. Dat is winst voor zowel de werknemer als de werkgever.

Ook een succesvol voorbeeld? Laat het ons weten.

Moniek Jansen & Roeland BridiƩ

regie-in-handen-medewerker-reintegratie