header

Bel mij!

Re-integratie vraagstukken zijn vaak complex en uitdagend. Voor zowel werkgever als de zieke werknemer geldt dat ze te maken krijgen met een situatie waarvan de afloop nog onzeker is. Dat geldt ook voor een re-integratiebureau dat gevraagd wordt om ondersteuning te bieden bij het re-integreren en de te nemen stappen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Om de juiste trajectfases te kunnen doorlopen en daarmee de kans van slagen groter te maken, is onze ervaring dat de inzet van een assessment van grote toegevoegde waarde kan zijn.

Re-integratie tweede spoor

Als duidelijk wordt dat de zieke medewerker zijn eigen functie niet meer kan uitoefenen, is er sprake van re-integratie 2e spoor. Dat traject is erop gericht dat de arbeidsmogelijkheden van een werknemer benut worden in een andere functie, bij een nieuwe werkgever. Met het voortraject en de inhoud van de arbeidsdeskundige rapportage als uitgangspunt, ontstaat vaak de beginvraag: Welke werkzaamheden zijn haalbaar en passend voor de werknemer? Dat dient ons inziens helder in beeld gebracht te worden voordat er met het re-integratietraject wordt begonnen. Op basis van deze informatie kan er namelijk gericht gekozen worden voor de meest wenselijke inhoud en inzet van de begeleiding en ondersteuning naar een andere passende functie.

Assessment

Een assessment is er op gericht een objectief beeld te krijgen van de competenties, capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken en ambitie van iemand. Door dit te combineren met de inzichten uit bijvoorbeeld het arbeidsdeskundig rapport, ontstaat een reëel beeld van de functiemogelijkheden. Niet alleen werkgever, maar ook de werknemer heeft door dit verkregen inzicht weer een concrete zoekrichting waarin er mogelijkheden zijn om weer aan het werk te kunnen. Deze duidelijkheid zorgt vaak voor meer vertrouwen en focus op mogelijkheden, een eerste belangrijke stap op weg naar het beoogde resultaat.

Resultaat

Wij merken dat het inzetten van een assessment bij re-integratie tot diverse resultaten leidt. Op de eerste plaats schept het duidelijkheid voor zowel werkgever als werknemer. Het resulteert er ook in dat tijd en middelen veel gerichter kunnen worden ingezet. Verder ontstaat er duidelijkheid voor de medewerker over de richting waarin werk gezocht kan worden en neemt het zelfvertrouwen enorm toe. Tenslotte werkt de inzet van een assessment voorafgaand aan een re-integratietraject kostenbesparend. Want als gevolg van de duidelijkheid die ontstaat door de uitkomst van het assessment, kunnen middelen en tijd zeer gericht ingezet worden. Met de inhoud van het assessment-rapport is er namelijk veel meer en eerder tijd om de arbeidsmarkt gericht te gaan benaderen.

Heeft u ervaring met de inzet van een assessment in een verzuimdossier? Deel uw ervaring met ons!

InterTransfer Re-integratie & Outplacement
Moniek Jansen & Roeland Bridié
assessment