header

Bel mij!

Re-integratie van zieke werknemers is niet altijd eenvoudig. Naast allerlei wet- en regelgeving, zorgt ook de betrokkenheid van diverse partijen voor een flinke uitdaging. Voor (meer) grip op verzuim en voor succesvolle re-integratie is goede communicatie van onschatbare waarde. In deze blog gaan we hier dieper op in.

Betrokkenen

In één van onze eerdere blogs schreven we al over het belang van communicatie. We gingen toen specifiek in op het belang van goede communicatie tijdens re-integratie met de bedrijfsarts. Maar er zijn natuurlijk nog meer partijen betrokken bij de begeleiding van zieke medewerkers. Naast werknemer en werkgever(leidinggevende) kunnen dat ook zijn: Directie, HR-afdeling, UWV, thuisfront, arbeidsdeskundige, collega's, medici, re-integratiebedrijf, casemanager etc.

Communicatie

Het doel van re-integratie van de zieke werknemer is helder: de werknemer weer betrekken in het arbeidsproces, al dan niet gericht op een volledige inschakeling. Wat in de praktijk een belangrijk element is in het succesvol behalen van dit doel, is dat alle betrokken partijen helder en consequent met elkaar communiceren (zowel mondeling als schriftelijk). Helder en (qua inhoud) op consequente wijze met elkaar communiceren, blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig. In het ergste geval kan deze slechte communicatie leiden tot een verharding van de standpunten van partijen, waardoor het re-integratietraject onnodig vertraging oploopt dan wel met minder succes dan mogelijk wordt afgerond. Helaas komt het ook regelmatig voor dat slechte communicatie leidt tot een situatie die uitmondt in een loonsanctie of een juridische procedure. In alle gevallen zijn de gevolgen erg schadelijk voor zowel werknemer als werkgever.

Collega's

Een situatie die wij vaak tegenkomen betreft de communicatie met de directe collega's. Niet alleen tijdens de periode waarin de medewerker afwezig is wegens ziekte, maar zeker ook vanaf het moment dat er weer werkzaamheden worden hervat. Daarover worden vaak aparte afspraken gemaakt tussen zieke werknemer en leidinggevende, bijvoorbeeld voor wat betreft aangepaste werktijden, aangepaste werkzaamheden, aangepaste rustmomenten, etc. Als de directe collega's hierover niet tijdig en niet op de juiste wijze worden geïnformeerd, ontstaan er vaakmisverstanden die het voor de zieke medewerker moeilijker maken om succesvol te re-integreren. Gevolg daarvan is dan dat de re-integratie vertraging oploopt, met allerlei vervelende consequenties tot gevolg.


Regie

Zorg dus dat u regie houd op het proces door heldere, regelmatige en consequente communicatie met alle betrokkenen. Het loont in meerdere opzichten!

Herkent u zich in bovenstaande of heeft u een praktijksituatie waarbij gebrek aan communicatie van negatieve invloed is geweest op het verloop van het re-integratieproces? Deel het met ons.

Roeland Bridié en Moniek Jansen
communicatie bij re-integratie