header

Bel mij!

Natuurlijk wil je voorkomen dat er regelmatig gebruik gemaakt dient te worden van re-integratie voor begeleiding van (langdurig) zieke medewerkers. Dat bereik je door een lager ziekteverzuim en een kortere ziekteduur. Tsja, en hoe doe je dat? Onder andere door goed leiderschap.

Re-integratie

Als je een zieke werknemer hebt, schakel je een arbodienst, bedrijfsarts en / of re-integratiebedrijf in. Samen ga je werken aan de re-integratie van de zieke medewerker. Hoe eerder hiermee wordt gestart en hoe beter dit wordt opgepakt, des te groter is de kans dat de re-integratie inspanningen tot het gewenste resultaat zullen leiden; de medewerker is weer aan het werk. Dat is goed voor werknemer, werkgever en voor de portemonnee. Want een zieke medewerker kan erg veel geld kosten.

Leiderschap

Om bovenstaande in goede banen te leiden is goed leiderschap nodig. Kenmerkend hiervoor zijn goede communicatieve- en sociale vaardigheden, oprechte aandacht en integriteit. Te vaak komen wij ziekteverzuim tegen dat is ontstaan of verergerd door een gebrek aan bovenstaande. Er is dan bijvoorbeeld:
- onduidelijkheid over de uit te voeren werkzaamheden;
- niet of nauwelijks contact met de leidinggevende vanaf moment van ziekmelding;
- onopgemerkte hoge werkdruk en stress;
- sprake van slechte werkomstandigheden;

Bij het volgen van een duidelijke verzuimprocedure en regelmatig contact tussen zieke en leidinggevende kunnen bovenstaande oorzaken veelal vroegtijdig worden onderkend en worden aangepakt en opgelost. Daarmee zal het ziekteverzuim enorm verlaagd kunnen worden en wordt de behoefte aan re-integratie ook aanzienlijk vermindert.

Tenslotte

Bovenstaande is bedoeld om het belang van goed leiderschap aan te geven in relatie tot de kosten van verzuim en re-integratie. Heb jij hier ervaring mee of loop je tegen knelpunten aan? Laat het ons weten, we denken graag mee.

Namens InterTransfer Re-integratie & Outplacement
Moniek Jansen & Roeland BridiƩ

CBP 8779 1